چاپ و نشر موسوعه فقهی ۱۲ جلدی حضرت آیت الله العظمی محسنی(ره)

🔴 هر مقدار بر دانایی مردم اضافه شود، پدر زنده تر می شود. خدا را شاکرم که بعد دو سال و اندی تلاش و زحمت و برای اولین بار موسوعه فقهی ۱۲ جلدی حضرت آیت الله العظمی محسنی (ره) با طبعی فاخر از چاپ بیرون آمد که در چند روز آینده از آن رونمایی خواهد […]

Continue Reading

کتاب«حدود الشریعه» احکام دینی را در دو قسم محرمات و واجبات با نظم الفبایی در خود گنجانده است. مؤلف در بیان احکام به آیات قرآن و احادیث معصومین استناد جسته آن‌ها را به طور خلاصه توضیح داده است. این اثر از استناد به روایاتی که سند آن‌ها ضعیف است و دلالت‌شان وافی به مقصود نیست […]

Continue Reading

کتاب«حدود الشریعه» احکام دینی را در دو قسم محرمات و واجبات با نظم الفبایی در خود گنجانده است. مؤلف در بیان احکام به آیات قرآن و احادیث معصومین استناد جسته آن‌ها را به طور خلاصه توضیح داده است. این اثر از استناد به روایاتی که سند آن‌ها ضعیف است و دلالت‌شان وافی به مقصود نیست […]

Continue Reading

از مجموعه آثار حضرت آیت الله العظمی محسنی (ره)

معجم الاحادیث المعتبره، افق پاک و درخشانی را بر چهره مذاهب اسلامی خواهد گشود و آنها را از سایه شوم احادیث جعلی، ناصحیح، افراط زا، کینه آور، و در نهایت پیروان مذاهب اسلامی را از خصومت در تاریکی خارج خواهد کرد. معجم الاحادیث المعتبره (دوره هشت جلدی) نویسنده : محمد آصف محسنی سال نشر : […]

Continue Reading