ظهر روز گذشته حضرت آيت الله آقای حاج شيخ محمدآصف محسني قندهاري یکی از بزرگترين علماء و شخصیت های مذهبی افغانستان و از پيشروان تقریب بين مذاهب اسلامي با حضرت آیت الله حاج سید محمدعلي شيرازی ديدار کردند.ayatullhamuhsini
حضرت آيت الله محسني به منظور شرکت در کنفرانس تقريب بين المذاهب الاسلاميه به ايران سفر کرده و به منظور زيارت مرقد مطهّر و منوّر حضرت ابي الحسن علي بن موسی الرضا (صلوات الله وسلامه عليه) به مشهد مقدس آمده بودند.
آيت الله شيرازي به منظور تکريم و تجليل از آيت الله محسني جلسه پذيرايي به صرف نهار ، در محل حسينيه مرجع عالیقدر مرحوم آيت الله العظمی حاج سيد عبدالله شيرازي (قدّس الله نفسه الزکيه) برگزار نمودند.
در ابتداي ديدار آيت الله شيرازي ضمن خوش آمد گويي به آيت الله محسني و همراهان، از حضور ايشان ابراز مسرت کردند و طيّ سخناني با اشاره به سوابق علمي و جهادي آيت الله محسني و نقش معظم له در اوضاع افغانستان چه در دوران جهاد عليه رژيم کمونيستي اشغالگر شوروي و چه بعد از پيروزي انقلاب افغانستان و چه در حال حاضر، از خدمات ديني و علمي و اجتماعي ايشان، تشکر و قدرداني کردند.