صدا و طنین معلم افغانستان خاموش نخواهد شد

محمد جواد محسنی رئیس عمومی شبکه تلویزیون تمدن و رادیو فرهنگ: صدا و طنین معلم افغانستان خاموش نخواهد شد و کلام و تفکر ایشان با استفاده از پیشرفته ترین امکانات فنی و رسانه ای بیش از پیش نشر خواهد شد و برای همیشه بر تارک تاریخ کشور و جهان اسلام ماندگار خواهد ماند. افتتاح استدیوی […]

Continue Reading