چشم دیدها از رفتار اخلاقی و اجتماعی آیت الله العظمی محسنی (ره)

معلم افغانستان/ حضرت آیت الله(ره)ی که من دیدم!                                                                                                                                                 رضوانی بامیانی به جای مقدمه (عذر تقصیر) من برای اولین بار در سال ۱۳۵۴ خورشیدی آیت الله العظمی محسنی ره(از این به بعد به اختصار حضرت آیت الله(ره)) را در کابل ضمن یک سخنرانی‎اش دیدم؛ اگر چه که قبلا درباره‏‏‏‎ی علم، فضل و استعداد ایشان چیزهای […]

Continue Reading