برگزاری اولین جشنواره ادبی “اکرم عثمان”، ویژه‌ی داستان کوتاه

کلوب فردا برای گرامیداشت از جایگاه والا و کارکردهای درخشان ادبی زنده یاد دکتر اکرم عثمان، اولین جشنواره ادبی ویژه‌‌ی داستان کوتاه را بنام، جایزه ادبی (اکرم عثمان) برگزار می‌کند. هدف این جشنواره، معرفی چهره‌های برتر و تازه در عرصه داستان‌نویسی افغانستان می‌باشد. مدیریت این جشنواره، از همه داستان‌نویسان افغانستان، در داخل و خارج کشور […]

Continue Reading